אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחת המרכז הוטרינרי רעננה.