תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר של המרכז הוטרינרי רעננה.

 1. מי אנחנו?

המרכז הוטרינרי רעננה בע"מ הוא מרפאה וטרינרית הפועלת ברעננה כבר 21 שנים, בראשות ד"ר עופר צדוק. האתר שלנו מעניק לכם פלטפורמה מקוונת נוחה ובטוחה שדרכה תוכלו לקבל מידע אודות מגוון הטיפולים, המוצרים והשירותים שאנחנו מעניקים, להזמין שירותים באופן מקוון, לקרוא מאמרים והמלצות לטיפול בחיות המחמד שלכם וליצור עמנו קשר (להלן: "המידע"). 

 1. הגדרות

"אנחנו", "אצלנו" וכו', וכן "המרכז הוטרינרי רעננה" – המרכז הוטרינרי רעננה בע"מ ח"פ 514196351, אחוזה 48, רעננה, דוא"ל info@veterinarim.co.il

"האתר" – https://veterinarim.co.il/  

"השירותים" – כל שירות שיוצע מעת לעת באמצעות האתר.

"משתמש"/"לקוח"/"גולש" הינו כל מי שגולש באתר ו/או משתמש בפונקציות האתר או בשירותים, הן במישרין והן בעקיפין, ובכלל זה ביצוע רכישה או הזמנה באמצעות האתר, ביקור באתר, גלישה באתר, קריאת מידע באתר ו/או כל שימוש אחר, באמצעות מחשב, מכשיר נייד או בכל דרך אחרת.

"התקנון" – תקנון זה, כולל מדיניות הפרטיות

 1. השימוש באתר ובשירותים
  1. הפנייה לגולשים בלשון זכר הוא לשם נוחות ופשטות בלבד, והוא כולל גם לשון נקבה ולשון רבים. 
  2. תקנון זה הינו חוזה בינינו לבינך. התקנון מהווה את הבסיס לשימוש באתר ובשירותים, והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בינינו לבין המשתמשים באתר ובשירותים. 
  3. המשך גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באמצעות האתר, מעידים על הסכמתך לתנאי התקנון, כולל מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, אנא אל תשתמש באתר ובשירותים.
  4. המרכז הוטרינרי רעננה שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון תאריך "עדכון אחרון״ בסוף התקנון. אתה מוותר בזאת על כל זכות לקבל הודעה על שינויים בתקנון. הנוסח העדכני של התקנון מעת לעת, הינו הנוסח המחייב.
  5. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת ותמונות. המידע שבאתר עשוי לכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
  6. אנחנו רשאים לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבע ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן נהיה רשאים להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. אלא אם כן מצוין אחרת בפרטי מבצע ספציפי, אין כפל מבצעים. 
 2. קניין רוחני
  1. אלא אם כן צוין במפורש אחרת באתר זה, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובים, תמונות, גרפיקה, ממשק משתמש, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (להלן: "התכנים")  וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (להלן: ״הסימנים״) הם בבעלות המרכז הוטרינרי רעננה בלבד, או בבעלות צד שלישי שהתיר לנו להשתמש בהם.
  2. המידע, התכנים והסימנים מוצעים כפי שהם ״AS IS״ ולשימוש אישי בלבד. אלא אם כן כן צוין במפורש אחרת באתר זה, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להקנות רישיון בחלק כלשהו מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי שהם, אלקטרוניים או אחרים, אלא בכפוף להסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המרכז הוטרינרי רעננה.
 1. הצהרות משתמש 

כל משתמש באתר מאשר ומסכים בזאת כי:

 1. הוא בגיר בעל כשרות משפטית, ומוסמך להתחייב בתקנון זה.
 2. המידע והתכנים המופיעים באתר הם בגדר מידע כללי, ונועדו לשם העשרה אישית בלבד. המידע והתכנים לא נועדו כתחליף לייעוץ או טיפול וטרינרי, ואין לראות בהם ייעוץ וטרינרי. המידע והתכנים אינם מחליפים יעוץ פרטני מאנשי מקצוע ואינם מותאמים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה. 
 3. כל פעולה שנעשית על בסיס המידע והתכנים, הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.
 4. התחייבויות המשתמש

כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

 1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או במידע בניגוד להנחיות תקנון זה.
 2. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
 3. להשתמש באתר ובשירותים למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימוש אישי בלבד, ולא למטרה אחרת.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא להשתמש באתר ובשירותים לצורך הצגה ללא היתר של המידע או התכנים באתרים אחרים ו/או ביצוע פעולות מרמה ו/או ביצוע כל מעשה  /או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים ו/או לצורך מכירה סיטונאית או מכירה חוזרת של מוצרים.
 5. לא להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו.
 6. לא להשתמש באתר, במידע או בתכנים על מנת להתחרות במרכז הוטרינרי רעננה, או לכל מטרה אחרת בניגוד להוראות תקנון זה.
 7. לשמור בסודיות על שם המשתמש והססמה שלו, כדי שנוכל לשמור על סודיות פרטיו האישיים.
 8. לא להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו.
 1. אחריות
  1. אנחנו או מי מטעמנו לא נהיה אחראים ולא נישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר או בשירותים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או בשירותים.
  2. אחריותנו בגין כל תביעה חוזית, נזיקית או אחרת, תהא עילתה אשר תהא, לא תעלה על הגבוה מבין 500 ש"ח או הסכום שהלקוח שילם לנו בפועל בגין השירות.  
 2. מדיניות פרטיות

פרטיות המשתמשים באתר ובשירותים חשובה לנו. אנא קראו את מדיניות הפרטיות בלינק הזה .

 1. שונות
  1. מבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי נהיה רשאים (אך לא מחויבים) למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בנו או בכל צד ג', או אם השאיר פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
  2. אנחנו רשאים להפסיק לספק שירות כלשהו או את כל השירותים וכן להפסיק להפעיל חלק כלשהו של האתר או את כולו, לפי שיקול דעתנו, ובלבד שנספק כל שירות שכבר שילמת עבורו. 
  3. אם לא נעמוד על זכויותינו במקרה כלשהו מיד או בכלל, לא יהא בכך משום ויתור על אותה זכות ולא יהא בכך כדי לשמש תקדים לכל מקרה דומה או אחר.
  4. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולשירותים ניתן לפנות ישירות אלינו באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה. אנחנו נעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
  5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד.

תאריך עדכון אחרון: 8/10/23