מדיניות פרטיות

מסמך זה הוא חלק בלתי נפרד מהתקנון, וכל המונחים המוגדרים כאן יפורשו על פי הגדרתם שם. 

מסמך זה מסביר איזה מידע נאסף עליך כאשר אתה משתמש באתר ובשירותים שלנו, וכיצד אנו עשויים להשתמש במידע.

 1. איזה מידע אנחנו אוספים
  1. כאשר אתה מבקר באתר, אנחנו אוספים באופן אוטומטי מידע לגבי המכשיר שבאמצעותו אתה גולש, מנוע החיפש שלך, כתובת ה IP שלך, ו"עוגיות" המצויות במכשיר שלך. 
  2. במהלך הגלישה שלך באתר שלנו, אנחנו אוספים מידע לגבי דפי האינטרנט והמוצרים שבהם צפית.
  3. באתר נעשה שימוש בקבצי מידע הנקראים "עוגיות" (cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חוויית השימוש באתר. בין היתר, העוגיות מאפשרות לשמור את הפרטים שהזנת ובכך חוסכות ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים את תחומי העניין שלך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך. המידע בעוגיות מוצפן, ואנחנו נוקטים אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק עובדינו או מי מטעמנו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  4. אם תרכוש מאתנו שירותים, התשלום עבורם ייגבה באמצעות ספק צד ג'. בכך שתיתן לנו את פרטי כרטיס האשראי שלך, אתה מאשר לנו להעביר לספק צד ג' כאמור את פרטי כרטיס האשראי ואת נתוני התשלום ומאשר לספק לטפל בהם ולאחסן אותם. 
  5. כל המידע אשר נאסף על ידינו לגביך כאמור, יכונה להלן: "הנתונים". 
 2. איך נשתמש במידע שייאסף
  1. שיפור חוויית המשתמש שלך – אנחנו נשתמש בנתונים שייאספו במהלך הגלישה שלך באתר כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך ולהציע לך שירותים ומידע שעשויים לעניין אותך.
  2. דיוור ישיר, כאמור להלן.
 3. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  1. גולש שהשאיר פרטים באתר, מאשר בכך שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת. אנחנו מתחייבים שהמידע השיווקי שנשלח לך יהיה אך ורק בקשר לטיפול בבעלי חיים. 
  2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון זה. 
  3. האתר לא ישתמש בפרטים שנמסרו וכן בנתונים שנאספו, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  4. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת").
  5. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות לחיצה על הטקסט "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח, או באמצעות פנייה בדוא"ל לאתר. כל עוד לא הסרת את עצמך מרשימת הדיוור כאמור, אנחנו רשאים, בכפוף לחוק התקשורת, לשלוח אליך דיוור ישיר כאמור. 
  6. אין לראות במידע שבדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו.
  7. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן שהמידע יהיה חלקי ויתכן שיכלול טעויות ואי דיוקים.
  8. אמצעי הגנה שננקוט
   1. אנחנו עושים כל שביכולתנו ונעזרים באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים המקובלים בתעשיה כדי לאבטח את האתר, את דרכי התקשורת דרכו ואת הנתונים המצויים בשליטתנו, כנגד שימוש לרעה, אובדן, הרס או גישה בלתי מורשית.
   2. על אף האמור, איננו יכולים להבטיח כי הנתונים יישמרו באופן הרמטי, ואיננו מתחייבים שהאתר יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע. לפיכך, מובהר בזאת כי לא נישא באחריות כלשהי במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו שנגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים.
   3. אתה מתבקש לשמור בסודיות על שם המשתמש והססמה שלך, כדי לשמור על סודיות פרטיך האישיים. אם לא תשמור בסודיות על שם המשתמש והססמה, לא נוכל למנוע גישה בלתי מורשית לנתונים שלך.
  9. עם מי נחלוק את המידע
 1. עם כל מי שתאשר לנו באופן מפורש לחלוק את הנתונים עמו.
 2. עם כל צד ג' שיידרש על מנת לספק את השירותים שלנו. כל צד ג' כאמור יהיה רשאי להשתמש בנתונים, אך ורק לצורך מתן השירותים.
 3. עם חברה רוכשת או משקיעה במקרה של השקעה או של מיזוג וכן בבדיקות הנאותות לקראת השקעה או מיזוג, ובלבד שהמשקיע או הרוכש יתחייבו לכבד את הכללים הנקובים במדיניות פרטיות זו.
 4. עם היועצים המשפטיים שלנו ו/או עם רשויות אכיפת החוק, במקרה הצורך.

לינקים לאתרים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול לינקים לאתרים של מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. השימוש באתרים אלו ובכל שירות שהם יציעו, כפוף לכללי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. אנחנו לא נישא באחריות למידע המסופק על ידי צדדים שלישיים, או לאיסוף נתונים או לשימוש בנתונים על ידי צדדים שלישיים כאמור. 

שינויים במדיניות הפרטיות

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. יחד עם זאת, עליך יחולו הכללים כפי שפורסמו באתר שלנו במועד שבו גלשת בו ו/או במועד שבו רכשת את השירותים מאתנו באמצעות האתר. אם תיכנס שוב לאתר ו/או תרכוש שירותים במועד מאוחר יותר, יחולו עליך כללי השימוש ומדיניות הפרטיות כפי שיהיו בתוקף באותו מועד. 

תאריך עדכון אחרון: 8/10/2023

דוא"ל לצורך הסרה מרשימת הדיוור:
info@veterinarim.co.il